O společnosti Czech Power Consulting s.r.o.

Naše společnost Czech Power Consulting s.r.o., profesionálně výbírá na Ukrajině kvalifikované pracovníky pro velké průmyslové podniky i malé České firmy potřebující pracovní sílu – zaměstnance.

Naši pracovníci na Ukrajině zajišťují profesionální a navíc i profesní výběr uchazečů o zaměstnání a zajišťují ve Vašem zastoupení přímý kontakt s vaší firmou, včetně asistence při uzavírání pracovně právního vztahu a pomoc vybraným uchazečům při vyřízení dokladů pro získání zaměstnanecké karty na Ukrajině, asistenci při dokončení procesu příjezdu do ČR a následnou podporu zaměstnance v prvních měsících práce v jeho rodném jazyce. Také jsme schopni nabídnout pomoc s přípravným kurzem českého jazyka a školeními pracovníků a to i online(skype), jako přípravu na budoucí povolání, či přímo pracovní zařazení tak, aby po nástupu do práce byli schopni plnit pracovní požadavky.

Pokud máte zájem, je možné aby Vás navštívil náš obchodní zástupce.

Ostatní údaje společnosti

IČO: 06609554
DIČ: CZ06609554
Registrace podle OZ:
Spisová značka C 285384 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:
Komerční banka Brno 1155622050267 / 0100
IBAN: CZ7301000001155622050267

Ostatní oblasti v poradenství

Marketing, obchod, obchodní audit, pomoc se zlepšením obchodní činnosti,
vyškolení obchodníka, vybudování obchodního oddělení.

Ekonomické hodnocení společnosti,
pomoc se zlepšením ekonomické situace firmy.
Ekonomické poradenství.
Poradenství v oblasti investic.

Pomoc se zajišťováním pracovních sil, školení nových pracovníků před nástupem
do zaměstnání.

 Audit dodržování předpisů a norem, případně pomoc s jejím zavedením
ve společnosti.

Audit výroby, pomoc s posuzováním, vytvářením, případně zaváděním nových
funkčních výrobních procesů a postupů, systémů sledování a vyhodnocování
výrobních operací.

Příprava na audit ISO, případně na certifikace a recertifikace.

 

Právní poradenství ve všech oblastech firemního práva.

Zajištění rychlého založení společnosti, včetně všech náležitostí.

Hodnocení společností, pomoc a zajišťování prodejů společností,
případně mezigeneračním předáváním společností a rodinných firem.